Main Menu

Wednesday, June 5th, 2013

 

മൂടാടി ദാമോദരൻ പുരസ്കാരം ഓ എം രാമകൃഷ്ണന്

ഈ വർഷത്തെ മൂടാടി ദാമോദരൻ പുരസ്കാരം ഓ എം രാമകൃഷ്ണന്റെ തലക്കാവേരി എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന്‌ ലഭിച്ചു. സൈകതം ബൂക്സ് ആണ് പ്രസാധകര്‍ Link to this post!